Hockey

16

September, 2018

KEL vs COL (SEMI FINAL 02)

Hockey - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Colombo

University Of Kelaniya Score : 2
University Of Colombo Score : 0

Won : University Of Kelaniya
Hockey

16

September, 2018

SAB vs COL (CONSOLATION FINAL)

Hockey - Female | Sabaragamuwa University Vs University Of Colombo

Sabaragamuwa University Score : 0 (2)
University Of Colombo Score : 0 (0)

Won : Sabaragamuwa University
Hockey

15

September, 2018

COL vs JAF(QUATER FINAL-1)

Hockey - Male | University Of Colombo Vs University Of Jaffna

University Of Colombo Score : 2(3)
University Of Jaffna Score : 2(5)

Won : University Of Jaffna
Hockey

15

September, 2018

COL vs SJP (QUARTER FINAL 03)

Hockey - Female | University Of Colombo Vs University of Sri Jayewardenepura

University Of Colombo Score : 0 (3)
University of Sri Jayewardenepura Score : 0 (2)

Won : University Of Colombo
Football

10

September, 2018

PER vs COL(Semi Final-2018)

Football - Male | University Of Peradeniya Vs University Of Colombo

University Of Peradeniya Score : 4
University Of Colombo Score : 0

Won : University Of Peradeniya
Football

10

September, 2018

MOR vs COL(Consolation Final)

Football - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Colombo

University Of Moratuwa Score : 0
University Of Colombo Score : 2

Won : University Of Colombo
Table Tenis

09

September, 2018

SJP vs COL (SEMI FINAL)

Table Tenis - Female | University of Sri Jayewardenepura Vs University Of Colombo

University of Sri Jayewardenepura Score : 03
University Of Colombo Score : 01

Won : University of Sri Jayewardenepura
Table Tenis

09

September, 2018

COL vs KEL (SEMI FINAL)

Table Tenis - Male | University Of Colombo Vs University Of Kelaniya

University Of Colombo Score : 03
University Of Kelaniya Score : 01

Won : University Of Colombo
Table Tenis

09

September, 2018

SAB vs COL(CONSOLATION Final)

Table Tenis - Female | Sabaragamuwa University Vs University Of Colombo

Sabaragamuwa University Score : 03
University Of Colombo Score : 01

Won : Sabaragamuwa University
Table Tenis

09

September, 2018

MOR vs COL (FINAL)

Table Tenis - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Colombo

University Of Moratuwa Score : 03
University Of Colombo Score : 02

Won : University Of Moratuwa