Hockey

16

September, 2018

KEL vs COL (SEMI FINAL 02)

Hockey - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Colombo

University Of Kelaniya Score : 2
University Of Colombo Score : 0

Won : University Of Kelaniya
Hockey

16

September, 2018

MOR vs KEL (FINAL)

Hockey - Female | University Of Moratuwa Vs University Of Kelaniya

University Of Moratuwa Score : 1 (2)
University Of Kelaniya Score : 1 (1)

Won : University Of Moratuwa
Hockey

15

September, 2018

RAJ vs KEL (QUARTER FINAL 03)

Hockey - Male | Rajarata University Vs University Of Kelaniya

Rajarata University Score : 1(4)
University Of Kelaniya Score : 1(2)

Won : Rajarata University
Hockey

15

September, 2018

KEL vs JAF (QUARTER FINAL 02)

Hockey - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Jaffna

University Of Kelaniya Score : 2
University Of Jaffna Score : 1

Won : University Of Kelaniya
Table Tenis

09

September, 2018

COL vs KEL (SEMI FINAL)

Table Tenis - Male | University Of Colombo Vs University Of Kelaniya

University Of Colombo Score : 03
University Of Kelaniya Score : 01

Won : University Of Colombo
Table Tenis

09

September, 2018

SJP vs KEL (CONSOLATION FINAL)

Table Tenis - Male | University of Sri Jayewardenepura Vs University Of Kelaniya

University of Sri Jayewardenepura Score : 03
University Of Kelaniya Score : 01

Won : University of Sri Jayewardenepura
Table Tenis

08

September, 2018

SAB vs KEL (QUARTER FINAL)

Table Tenis - Female | Sabaragamuwa University Vs University Of Kelaniya

Sabaragamuwa University Score : 03
University Of Kelaniya Score : 01

Won : Sabaragamuwa University
Table Tenis

08

September, 2018

KEL vs PER (QUARTER FINAL)

Table Tenis - Male | University Of Kelaniya Vs University Of Peradeniya

University Of Kelaniya Score : 03
University Of Peradeniya Score : 00

Won : University Of Kelaniya
Baseball

04

September, 2018

MOR vs KEL (SEMI FINALS)

Baseball - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Kelaniya

University Of Moratuwa Score : 14
University Of Kelaniya Score : 01

Won : University Of Moratuwa
Baseball

04

September, 2018

MOR vs KEL (CONSOLATION FINAL)

Baseball - Male | University Of Kelaniya Vs University Of Ruhuna

University Of Kelaniya Score : 13
University Of Ruhuna Score : 11

Won : University Of Kelaniya