Sport University M/F Points
WeightliftingSabaragamuwa UniversityMale7
WeightliftingUniversity Of ColomboMale8
WeightliftingUniversity Of KelaniyaMale9
WeightliftingUniversity Of MoratuwaMale11
WeightliftingUniversity Of PeradeniyaMale14
WeightliftingUniversity Of RuhunaMale12
WeightliftingUniversity of Sri JayewardenepuraMale10