Sport University M/F Points
HockeyEastern UniversityMale1
HockeyRajarata UniversityMale13
HockeyRajarata UniversityFemale3
HockeySabaragamuwa UniversityMale4
HockeySabaragamuwa UniversityFemale9
HockeyUniversity Of ColomboMale4
HockeyUniversity Of ColomboFemale8
HockeyUniversity Of JaffnaMale9
HockeyUniversity Of JaffnaFemale3
HockeyUniversity Of KelaniyaMale4
HockeyUniversity Of KelaniyaFemale10
HockeyUniversity Of MoratuwaMale10
HockeyUniversity Of MoratuwaFemale12
HockeyUniversity Of PeradeniyaMale4
HockeyUniversity Of PeradeniyaFemale3
HockeyUniversity Of RuhunaMale1
HockeyUniversity Of RuhunaFemale1
HockeyUniversity of Sri JayewardenepuraMale11
HockeyUniversity of Sri JayewardenepuraFemale3
HockeyUva Wellassa UniversityMale1
HockeyUva Wellassa UniversityFemale1
HockeyWayamba UniversityMale1
HockeyWayamba UniversityFemale1