Sport University M/F Points
HockeyEastern UniversityMale1
HockeyEastern UniversityFemale1
HockeyRajarata UniversityMale10
HockeyRajarata UniversityFemale4
HockeySabaragamuwa UniversityMale4
HockeySabaragamuwa UniversityFemale13
HockeyUniversity Of ColomboMale11
HockeyUniversity Of ColomboFemale10
HockeyUniversity Of JaffnaMale4
HockeyUniversity Of JaffnaFemale9
HockeyUniversity Of KelaniyaMale1
HockeyUniversity Of KelaniyaFemale4
HockeyUniversity Of MoratuwaMale4
HockeyUniversity Of MoratuwaFemale4
HockeyUniversity Of PeradeniyaMale13
HockeyUniversity Of PeradeniyaFemale4
HockeyUniversity Of RuhunaMale9
HockeyUniversity Of RuhunaFemale1
HockeyUniversity of Sri JayewardenepuraMale4
HockeyUniversity of Sri JayewardenepuraFemale11
HockeyUva Wellassa UniversityMale1
HockeyUva Wellassa UniversityFemale1
HockeyWayamba UniversityMale1
HockeyWayamba UniversityFemale1