Sport University M/F Points
BaseballUva Wellassa UniversityMale1
CarromUva Wellassa UniversityMale1
CarromUva Wellassa UniversityFemale1
RugbyUva Wellassa UniversityMale1
Table TennisUva Wellassa UniversityMale1
Table TennisUva Wellassa UniversityFemale1