Sport University M/F Points
BaseballGampaha Wickramarachchi UniversityMale0
CarromGampaha Wickramarachchi UniversityMale1
CarromGampaha Wickramarachchi UniversityFemale8
RugbyGampaha Wickramarachchi UniversityMale0
Table TennisGampaha Wickramarachchi UniversityMale1
Table TennisGampaha Wickramarachchi UniversityFemale1