Sport University M/F Points
BaseballUniversity Of RuhunaMale8
CarromUniversity Of RuhunaMale8
CarromUniversity Of RuhunaFemale8
RugbyUniversity Of RuhunaMale6
Table TennisUniversity Of RuhunaMale7
Table TennisUniversity Of RuhunaFemale7